ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА РЕАЛИЗАЦИИ В ADWORDS

Подобрете възвръщаемостта на Вашата реклама в Google чрез проследяването на реализации в АdWords! Проследете кои кликвания и кои ключови думи водят до желания от Вас резултат като например онлайн поръчка, абониране за бюлетин, сваляне на файл с допълнителна информация и други. Като знаете какъв е процентa на осъществените реализации и свързаните с тях разходи, ще можете да подобрите възвръщаемостта на Вашата инвестиция в Google AdWords реклама.Проследяване на реализации

КАК СЕ ПРОСЛЕДЯВАТ РЕАЛИЗАЦИИТЕ?

За да се възползвате от този инструмент за проследяване на реализациите трябва да вградите HTML кодa, генериран от Google в уеб страницата, до която потребителите достигат след извършването на желаното действие. Такава страница може да бъде страница, в която им благодарите за покупката, страница в която потвърждавате получената регистрация и други подобни. След като клиентът достигне до тази страница Google с помощта на cookie записва действието като успешна реализация.

За тези, които не знаят къде може да бъде поставен маркера на Google предлагаме няколко добри тактики – кога и къде?

Capture2

КАК ДА СЛЕДИТЕ И ИЗМЕРВАТЕ?

Оптимизирайте за реализации в AdWords:

  • Разберете кои ключови думи водят до повече реализации и до повече приходи;
  • Научете как позицията на Вашите реклами  влияе върху Вашата възвръщаемост на инвестициите;
  • Използвайте тези прозрения, за да решавате Вашите стратегии за офериране.

Фунии за мрежата на търсене:

  • Открийте върху кои ключови думи са кликнали Вашите клиенти преди да стигнат до реализация;
  • Оптимизирайте пътеката от показване на рекламата до достигане на реализация;
  • Само с AdWords проследяване на реализациите.